ร่มที่แตกต่างกัน

ร่ม มีการผลิตออกมาหลายรูปแบบด้วยกันเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตประจำวันของแต่ละคนนั่นเอง อีกทั้งไม่ได้เพื่อจะให้เข้ากับชีวิตประจำวันเท่านั้น แต่ให้เข้ากับการใช้งานของแต่ละวันด้วย ซึ่งร่มที่มีความแตกต่างกันแต่ก็สามารถใช้เป็นร่มได้เหมือนกันนั่นก็คือ ร่มใสและร่มกัน UV นั่นเอง

  1. ร่มใส

ร่มใส เป็นร่มที่ถูกผลิตมาเพื่อกันฝนโดยเฉพาะเพราะมีลักษณะเป็นผ้าร่มแบบใสสามารถมองทะลุผ่านได้ทำให้ร่มใสมักถูกนิยมในการนำมากันฝนเท่านั้นไม่สามารถกันแดดได้ แต่ร่มใสเป็นร่มที่มีความแข็งแรงอย่างมากเพื่อให้รับมือกับลมกับฝนได้อย่างดีนั่นเอง

  1. ร่มกัน UV

ร่มกัน UV เป็นร่มที่เหมาะแก่การนำมาบังแดดอย่างมาก อีกทั้งก็ยังสามารถบังฝนได้ด้วยเช่นกัน แต่แค่ผ้าร่มของร่มกัน UV จะช่วยในการบังแดดให้มิดชิดมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ทำให้หากใครกำลังมองหาร่มที่สามารถกันฝนหรือบังแดดได้อย่างดีก็สามารถเลือกเป็นร่มกัน UV ได้เช่นกัน